Groep 6/8

Twee leerjaren in één klas. Groep 6/8 is een combinatiegroep. Beide groepen maken gebruik van de digitale werkomgeving van Snappet op de chromebooks. Met het werken aan m.n. taal, spelling en rekenen op deze minitablets zijn de groepen 6 en 8 zeer in hun nopjes. 

De combinatiegroep wordt op maandag en dinsdag gesplitst. Groep 6 werkt deze dagen in een eigen klaslokaal met Juf Judith. Groep 8 blijft in het vaste klaslokaal en krijgt de lessen van juf Yvonne. Op deze dagen extra aandacht voor de speciale groep 8 onderwerpen als kamp, naar het Voortgezet Onderwijs en afscheidsmusical.Voor groep 8 staat het een schooljaar vooral in het teken van de route naar het Voortgezet Onderwijs. Deze route start met een voorlopig adviesgesprek.