Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen kunt u dat telefonisch aan ons doorgeven, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Telefoonnummer: 0348-40 92 27