Klachtenregeling

De school zoekt altijd met u naar een oplossing bij problemen en klachten. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit? Neem dan contact op met de directeur.

Als het resultaat na diverse gesprekken niet naar uw tevredenheid is, kunt u als ouder uw klacht voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat kunt u vinden op de website van de school en de stichting: https://www.spco.nl/ouders/klachtenregeling/