Een goede school kiezen

Een school kiezen is soms best lastig. U wilt als ouder het beste voor uw kind en een school die bij uw kind en gezin past. In Linschoten heeft u de keuze uit twee basisscholen. De scholen verschillen van elkaar. Er is verschil in de wijze waarop de identiteit gestalte krijgt, waarop het onderwijs georganiseerd is, in sfeer en in de kijk op onderwijs.

De Timotheüsschool is met trots een goede, warme en toegankelijke dorpsschool waar iedereen elkaar kent en waar modern en toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Ouders en kinderen zien dat terug in ons onderwijs en ervaren rust en structuur in de school. Het ervaren team richt zich erop het optimale uit de leerlingen te halen, zowel op het gebied van kennis als op dat van creativiteit en talentontwikkeling.

Het geven van een goede lesinstructie is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Het team is bekwaam in het geven van lessen waarbij expliciet aandacht wordt gegeven aan de directie instructie aan kinderen. Voor kinderen is er een duidelijk leerdoel en de leerkracht draagt de daarvoor nodige vaardigheden aan de kinderen over. In deze lessen is een opbouw met een fase van voordoen, samen doen en zelf doen. De leerkracht zorgt voor een grote betrokkenheid van alle leerlingen bij deze lessen.

Als u interesse heeft in onze school, dan bent u met uw kind(eren) van harte welkom voor een eerste kennismaking. Wij laten u graag enthousiast onze school zien en vertellen u meer over ons onderwijs en wat wij uw kind kunnen bieden.