Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzet om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de Avond4daagse, het bezoek van de schoolfotograaf en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast beheert de OR de middelen uit de ouderbijdrage. 

Uit elke groep zit minimaal één vertegenwoordiger in de OR. Gemiddeld eens per  6 weken is er een vergadering. Agendapunten zijn de planning en organisatie van de op handen zijnde activiteiten. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage
De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage  is € 22,50 per kind.

U ontvangt in januari een betalingsverzoek. Wanneer uw kind later instroomt, vragen wij u tussentijds een kleinere bijdrage over te maken.

Samenstelling
Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:
Marielle van der Sluis (voorzitter, moeder van Stef en Myrthe- groep 3 en groep 1/2b)
Marvin Voortman (penningmeester, vader van Viktor - groep 3)
Jacqueline van Duuren (moeder van Reza- groep 1/2a)
Sally Janssen (moeder van Noor, Dominic en Cleo - groep 8 en 4)
Sandra Ringelesteijn (moeder van Lieke en Ilse- groep 4 en groep 1/2a)
Korelien Ruting (moeder van Kiyomi - groep 8)
Esther van Veen (moeder van Jilles en Sarah - groep 3 en groep 1/2a)
Corine Verhoeff (moeder van Feline - groep 1/2b)
Karin Willers (moeder van Liam - groep 3)         
Susan Willers (moeder van Faber - groep 6)
Marije de Wit (moeder van Levi- groep 7)