Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzet om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de Avond4daagse, het bezoek van de schoolfotograaf en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast beheert de OR de middelen uit de ouderbijdrage. 

Uit elke groep zit minimaal één vertegenwoordiger in de OR. Gemiddeld eens per  6 weken is er een vergadering. Agendapunten zijn de planning en organisatie van de op handen zijnde activiteiten. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage
De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage  is € 25,50 per kind.

U ontvangt in januari een betalingsverzoek. Wanneer uw kind later instroomt, vragen wij u tussentijds een kleinere bijdrage over te maken.

Samenstelling
Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Alfred Taal (penningmeester
Annelies Rietveld
Cassandra Bos (voorzitter)
Jenna Mulder
Jolanda van Vliet
Jacqueline van Duuren (secretariaat)
Karlijn van der Laan
Lysanne van Dobben
Machteld van der Harten
Ruth Sarris
Suzan Pronk

Namens het team: Lisa van der Kooij