Onze identiteit

De Timotheüsschool is een open christelijke school waar iedereen welkom is die onze levensbeschouwing respecteert. We vertellen uw kind verhalen uit de Bijbel en beginnen en eindigen de dag met een gebed of lied.

Christelijke feestdagen vieren wij samen met uw kind en soms ook samen met u. Iedere groep verzorgt elk jaar een maandviering voor de hele school. Wij willen in alle dagelijkse dingen leven volgens de normen die ons in de Bijbel aangereikt worden. Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie van leerkrachten.