Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is vastgelegd wat stichting SPCO Groene Hart en haar scholen doen om privacyrisico's te beperken.