Een veilige omgeving

Wij vinden het belangrijk om samen te werken en samen plezier te hebben. Daarvoor is een goede sfeer nodig, waarin uw kind zich veilig voelt. Wederzijds respect voor leerlingen, leerkrachten en ouders vinden wij belangrijk.

De Vreedzame School

De Timotheüsschool is gebaat bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een positief werkklimaat. Voor scholen die vinden dat onderwijs ook betekent kinderen te helpen zich te vormen tot ‘een goed mens’ bestaat het programma ‘De Vreedzame School’.

Gedragsregels

Scholen die werken met het programma De Vreedzame School bieden een duidelijke structuur en bespreken in alle groepen de belangrijke regels:

  • Iedereen hoort erbij.
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen goed kan spelen en werken.
  • Wij zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van anderen.
  • Wij gaan vriendelijk met elkaar om, zodat iedereen zich veilig voelt.
  • Klikken mag als je pesten zag.