Wat ons beweegt

Vanuit protestants-christelijke grondslag willen wij uw kind inspirerend onderwijs aanbieden. De leerkrachten van de Timotheüsschool hebben de slogan ‘geloven in en met kinderen’ hoog in het vaandel staan. Ieder kind en elke leerkracht moeten zich op school gezien en gekend voelen.

Acceptatie van en respect voor anderen, jezelf en de omgeving zijn en blijven de uitgangspunten van het onderwijs op onze school. Daarbij willen wij anticiperen op veranderingen in de wereld en om ons heen. We streven ernaar dat uw kind het optimaal haalbare uit zijn talenten haalt. Binnen onze op leeftijd samengestelde groepen doen we recht aan verschillen tussen leerlingen in begaafdheid, belangstelling, motivatie en achtergrond. Wij voelen ons verantwoordelijk om uw kind de zorg op maat te bieden die het nodig heeft.