Ouderbetrokkenheid

Communicatie met u als ouder/verzorger vinden wij belangrijk. Dit is noodzakelijk voor de goede begeleiding en ontwikkeling van uw kind.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten met u. Ook zijn er diverse vormen van informatieverstrekking naar ouders. Met de schoolapp houden we u vanuit de groepen en schoolorganisatie op de hoogte. Per mail ontvangt u de weeknieuwsbrief.

Onze leerkrachten willen met u als ouder en met de kinderen een eenheid vormen op de TimotheĆ¼sschool. Zo kunnen wij samen zorg dragen voor de ontwikkeling en opvoeding van uw aan ons toevertrouwde kind.

Ouders zijn ook in praktische zin bij de school betrokken. Er zijn contactouders in iedere groep. Zij zijn aanspreekpunt voor zowel ouders als voor de leerkracht(en).