Wat bieden wij?

De Timotheüsschool biedt modern onderwijs, gaat mee in de ontwikkeling door de toepassingen van ICT in het onderwijs aan te laten sluiten bij vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben.

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Hoe zorg je voor succeservaringen, betere leerprestaties bij alle leerlingen en maak je een les effectiever? Wereldwijd onderzoek wijst uit dat in het onderwijs met name de leerkracht het verschil kan maken.

Het team van de Timotheüsschool gaat ervan uit dat de kwaliteit van de leerkracht de grootste voorwaarde is voor het beste resultaat bij de leerlingen. Kinderen werken het meest effectief en halen de hoogste resultaten bij leerkrachten die:

 • doelgericht en planmatig werken;
 • zoveel mogelijk tijd besteden aan activiteiten die met de leerdoelen te maken hebben;     
 • hun leerlingen enthousiast en succesvol met de onderwijsmethoden laten werken; 
 • de meeste tijd besteden aan het geven van activerende groepsinstructie en het bieden van ondersteuning/feedback tijdens het maken van  hun werk.                                                                  

Het EDI-model is aantoonbaar het beste middel om dit allemaal te bereiken. Ons team is EDI geschoold en bouwt een les als het volgt op:

 • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
 • Activeren van de voorkennis. De leerlilngen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben. 
 • Onderwijzen van het concept.  
 • Onderwijzen van de vaardigheid.  
 • Belang van de les.   
 • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen. 
 • Les afsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.
 • Zelfstandige verwerking.
 • Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheerse, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. 

Leerprestaties verbeteren we niet door eindeloos te toetsen, maar door goed les te geven.

Dagindeling

Ons team richt niet alleen de les, maar ook de schooldag in op de behoefte van de leerlingen. In de ochtend, als de concentratie het hoogst is, geven we kernvakken als taal, lezen, spelling en rekenen. In de middag ligt de nadruk meer op handelen en doen. Vakken als techniek, geschiedenis en kunst & cultuur komen dan aan bod.

Chromebooks 

De computer is niet meer weg te denken in het leven van alledag. Ook in ons onderwijs maken we er veelvuldig gebruik van. Vanaf 2020 beschikt iedere leerling in groep 5 t/m 8 over een Chromebook en werkt hij of zij met het digitale onderwijsplatform ‘Snappet’. Wij beschikken over zo’n 100 Chromebooks, die ook gebruikt worden door de andere groepen. Er wordt gewerkt met programma's die passen bij de methoden en waarmee kennis en vaardigheden op een aantrekkelijke manier kunnen worden geoefend.

Engels vanaf groep 1

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker en daarom bieden wij Engels vanaf groep 1. Uit onderzoek is gebleken dat een goede beheersing van Engels wordt bereikt wanneer vroeg in het onderwijs met deze taal begonnen wordt. In groep 1 t/m 8 wordt de methode Holmwoods gebruik.

Kunst & cultuur

De Timotheüsschool heeft een breed cultureel aanbod. Alle groepen nemen bijvoorbeeld deel aan KUVO-activiteiten. Dat kan een activiteit zijn rondom toneel, film, muziek, dans, literatuur of een tentoonstelling. De leerlingen in groep 7 wonen bijvoorbeeld een voorstelling bij in de Stadsschouwburg Amsterdam. Leuk en leerzaam!

Talentontwikkeling

Voor groep 5 t/m 8 organiseren we crea-middagen. Met behulp van ouders en andere vrijwilligers is er voor de leerlingen een zo breed mogelijk aanbod van creatieve activiteiten. Dit kan variëren van solderen tot kettingen maken en drama en van (kerst)kaarten maken tot figuurzagen, koken, een website bouwen en programmeren. Zo ontwikkelen we veelzijdig de talenten van onze leerlingen. Naast de crea-technieklessen wordt er in de klas aandacht besteed aan: muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama.

Vijf-gelijke-dagenmodel

Vanaf augustus 2017 biedt de Timotheüsschool vijf gelijke dagen en gaat uw kind elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Deze lestijden bieden de kinderen meer rust en structuur in de dag. En genoeg tijd om lekker te spelen en sporten na schooltijd!