Wat heeft uw kind nodig?

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders, in tempo en in interesses. Wij geloven dat ieder mens bepaalde gaven en talenten heeft en het recht om die vaardigheden tot ontwikkeling te brengen. Als leerkrachten willen wij, met u als ouder en met de kinderen, een eenheid vormen. U kent uw kind het beste en zo kunnen wij, samen met u, zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind tijdens de basisschooltijd goed in zijn vel zit, vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Dan leert uw kind optimaal. Wij hebben oog voor uw kind en bieden uitdagend en inspirerend onderwijs vanuit een protestants-christelijke grondslag.

Geloven in en met kinderen
We voelen ons, vanuit de christelijke overtuiging, verantwoordelijk om uw kind die zorg te bieden die het nodig heeft. Wij willen uw kind stimuleren zich te ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijke en zelfkritische wereldburger met oog voor een ander. ‘Geloven in en met kinderen’ staat daarom bij ons centraal en zien we als een mooie opdracht.

Onderwijs op maat
Ons leerlingvolgsysteem maakt dat wij adequaat hulp kunnen bieden zodra extra zorg voor uw kind nodig is, maar ook extra uitdaging als uw kind meer aankan dan in de basis geboden wordt. Wij bieden passend onderwijs voor ieder kind en sluiten zo veel mogelijk aan bij de behoeften van ieder kind