Samenwerkingen

Beter Bewegen Kinderoefentherapie op school

Elke donderdag is Martine Koetsier, kinderoefentherapeut van Beter Bewegen  aanwezig op basisschool de Timotheus. Martine helpt kinderen met motorische problemen.
Heeft uw kind:
-          Moeite met de grove motoriek/ evenwicht?
-          Moeite met gym, motorische wat onhandig of is uw kind angstig/onzeker met bewegen? 
-          Moeite met de fijne motoriek? (knutselen/ knippen/ aan en uitkleden)
-          Moeite met schrijven? (slecht leesbaar/ schrijft groot/ schrijft verkrampt/moeite met de pengreep) 
-          Een houdingsprobleem? (rugklachten/ voetklachten/ pijn tijdens bewegen)
Misschien kan kinderoefentherapie uw zoon/ dochter helpen.

Wilt u informatie over kinderoefentherapie? Kijk op www.beter-bewegen.com, of neem contact op  met Martine via:  martine@beter-bewegen.com.

Ook kunt u voor vragen terecht bij uw leerkracht.

Silderhuis Logopedie

Elke dinsdagochtend is Manon van Blotenburg, logopedist bij Silderhuis Logopedie aanwezig op de Timotheusschool. Wij hebben als praktijk contracten met alle zorgverzekeraars, dat betekent dat de logopedie voor uw kind volledig wordt vergoed. Wel is er een verwijzing nodig van de (huis)arts en er moet sprake zijn van ouderbetrokkenheid tijdens de behandelingen.

Logopedie is heel breed en kan helpen als kinderen vastlopen op het gebied van taal, spraak, stem, lezen en spellen.
-          Taal: als uw kind bijvoorbeeld problemen heeft op het gebied van de woordenschat, zinsbouw of het juist vervoegen van werkwoorden.
-          Spraak: als uw kind letters niet goed uitspreekt, letters vervangt of weglaat.
-          Stem: als uw kind veelvuldig hees is, kan de logopedist helpen.
-          Voorschotsbenadering: als uw kind in groep 2 zit en moeite heeft met de leesvoorwaarden, dan kan de logopedist dit behandelen.
-          Lezen en spellen: als uw kind verdere begeleiding nodig heeft op het gebied van technisch lezen en/of spelling, kan logopedie ook helpen.
-          Begrijpend lezen: problemen op het gebied van begrijpend lezen komen vaak ook voort uit moeilijkheden die een kind ervaart met taal. De logopedist kan hierbij een belangrijke rol spelen als het gaat om onderzoek en behandeling.

Over onze praktijk, logopedie en over Manon kunt u meer lezen op onze website: www.silderhuislogopedie.nl.Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dit rechtstreeks bij ons via het aanmeldformulier op de site of telefonisch. We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30-13:30 op het volgende telefoonnummer 0184-613782.