Groep 8

Twee leerjaren in één klas. Groep 7/8 is een combinatiegroep. Beide groepen maken gebruik van de digitale werkomgeving van Snappet op de chromebooks. Met het werken aan m.n. taal, spelling en rekenen op deze minitablets zijn de groepen 7 en 8 zeer in hun nopjes. 

 

Socialschools Photos Plugin