Groep 8

Groep 8 naar het voortgezet onderwijs In groep 8 van de basisschool krijgen de leerlingen advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is gebaseerd op de citoresultaten vanaf midden groep 6, de werkhouding, de huiswerkhouding, de methodetoetsen en het gedrag van de leerling. Het voorlopig advies wordt gegeven in november. Na de citotoetsen in januari, krijgen de leerlingen in februari het definitief advies. Deze kan verschillen van het voorlopig advies. Wanneer het definitief advies gegeven is, worden de inschrijfformulieren ingevuld. De school verstuurt de inschrijfformulieren, samen met de benodigde gegevens, naar de juiste school. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VO-gids: www.devogids.nl

 

Socialschools Photos Plugin