Groep 5

In groep 5 leren de leerlingen om te gaan met Snappet. De kinderen krijgenĀ geen werkboek meer voor rekenen, taal en spelling maar maken de opdrachten op een tablet. Klassikale instructie op niveau, gegeven door de leerkracht, blijft belangrijk. De verwerking en het inoefenen van het leeraanbod gebeurt vervolgens digtiaal. Bij iedere opgave ziet de leerling direct of de opgave goed gemaakt is of dat er verbeterd moet worden. Goed leren schrijven blijft ook een belangrijk onderdeel van onderwijs. In groep 5 wordt het eigen handschrift verder geoefend met de schrijfmethode.

Socialschools Photos Plugin