Voor het eerst naar school

Sommige kinderen kunnen niet wachten om naar de ‘grote school’ te gaan, maar het kan goed zijn dat uw zoon of dochter het best spannend vindt. Uw kind start bij ons op de maandag na zijn vierde verjaardag en wij zullen proberen hem of haar zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo mag uw kind bijvoorbeeld samen met u in de weken voordat het vier jaar wordt, op drie momenten komen wennen (2 ochtenden en 1 hele dag) en maakt dan al kennis met de juf en de andere kinderen. Ook komt de leerkracht van groep 1-2 een keer op huisbezoek na de schoolstart.

Kinderen voelen zich veelal snel thuis op de Timotheüsschool. De ervaren kleuterleerkracht houdt uw kind goed in de gaten, kijkt of het nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maakt en plezier beleeft tijdens de schooldag.

Spelend leren

Spelend leren vinden wij in groep 1 en 2 het belangrijkst. De kinderen werken in de gezellige speelhoeken en met gevarieerde lesmiddelen en ontwikkelingsmaterialen. We hebben onder andere een kinderkeukentje, winkeltje, huishoek en een bouwhoek in het lokaal.

In de kleutergroepen werken wij aan de hand van thema’s die aansluiten bij de interesse van de kinderen. Uw kind leert zo over de seizoenen, maar ook over thema’s als de bakker, het ziekenhuis, op safari en de boerderij.

Ontwikkelingslijn

De leerkracht houdt vanaf de schoolstart in groep 1 en 2 de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Wij hanteren ontwikkelingslijnen die horen bij het kindvolgsysteem. Elke ontwikkelingslijn is verdeeld in fasen. Tijdens spelen en werken houden we rekening met deze fasen. Regelmatig kijken wij samen met u hoe de ontwikkeling van uw kind op dat moment verloopt.

Continurooster

De schooldagen zijn voor alle leerlingen de hele week van 8.30 uu tot 14.00 uur. Voor ouders van kinderen van vier jaar is het mogelijk om de wendagen of startdagen in te korten.