Kinderopvang goed geregeld

De Timotheüsschool heeft de kinderopvang als volgt geregeld. Voor de opvang buiten schooltijd hebben wij afspraken gemaakt met Gro-up Kinderopvang. Zij maken onderdeel uit van de Brede Vaart en verzorgen vijf dagen per week de voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO).

De voorschoolse opvang is beschikbaar vanaf 7.30 uur. Dit kan worden uitgebreid naar 7.00 uur en tijdens vakanties.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gro-up.nl