Een veilige omgeving

Vanuit een duidelijke structuur bieden we veiligheid. Daarvoor hanteren we gezamenlijke afspraken: iedereen hoort erbij, wij zorgen ervoor dat iedereen goed kan spelen en werken, wij zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van anderen, wij gaan vriendelijk met elkaar om, zodat iedereen zich veilig voelt, en klikken mag als je pesten zag.

De Vreedzame School

Met het programma De Vreedzame School volgen we als team samen met alle kinderen een intensief traject om de school als leefgemeenschap nadrukkelijker vorm te geven vanuit sociale veiligheid en betrokkenheid met elkaar. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel, waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat en conflicten goed worden opgelost.